EU programi i projekti

 
 
 


Tehnička pomoć

Ministarstvo poduzetništva i obrta korisnik je projekta „ Tehnička pomoć za MINPO“ koji je namijenjen jačanju i povećanju kapaciteta Sektora za programe i projekte EU kao Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 2 Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« 2007-2013. Glavni ciljevi projekta su usmjereni k ojačanju institucionalnih kapaciteta PT1 za upravljanje EU fondovima, širenju i dostupnosti informacija o sufinaciranju iz fondova EU te učinkovitom iskorištavanju dodijeljenih sredstava.
 
Svrha projekta „Tehnička pomoć za MINPO“ je jačanje kapaciteta Sektora za programe i projekte EU u funkciji Posredničkog tijela razine 1, za prioritetnu os 2 Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU.
 
Projektom će se omogućiti usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika kroz specifične obuke te će se osigurati njihov profesionalni razvoj i razina znanja, potrebni za procjenu projektnih prijedloga, pripremu, evaluaciju, praćenje i zatvaranje operativnih programa.
 
Dio aktivnosti projekta odnosi se na promidžbene aktivnosti koje obuhvaćaju pripremu, izradu i isporuku promidžbenih materijala, pripremu i organizaciju informativnih radionica za potencijalne korisnike i širu javnost, i sl., koje se odnose na promociju Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007-2013. U okviru ovog projekta, osim plaća zaposlenika, predviđena je i izrada studija vezanih za pripremu strateških i programskih dokumenata za programsko razdoblje 2014-2020.
 
Ukupna vrijednost projekta je 6.341.237,60 kuna, a projekt traje 24 mjeseca – od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. g.