Strategije, programi i zakonski akti

 

       

 
Program dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture i izmjena programa
Program dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i izmjena programa
Program dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu i izmjena programa
Program dodjele potpora male vrijednosti za inovacije novoosnovanih MSP
Program dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Program dodjele državnih potpora za podršku razvoju malih i srednjih poduzetnika u turizmu
Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva
Program dodjele državnih potpora za razvoj poslovne infrastrukture
Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2016. - 2018.
Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2015.
Program dodjele državnih potpora za razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Zakon o zadrugama („Narodne novine“, broj 34/2011 , objavljen 23.03.2011., stupio na snagu 31.03.2011.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama („Narodne novine“, broj 125/2013, objavljen 11.10.2013., stupio na snagu 19.10.2013.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama („Narodne novine“, broj 76/2014, objavljen 24.06.2014., stupio na snagu 02.07.2014.)
Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje 2015. - 2017.

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020.  godine

Strategy of Women Entrepreneurship Development in the Republic of Croatia 2014. - 2020.

Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014.
Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020.
Zakon o obrtu
Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Strateški plan za razdbolje od 2014. - 2016.
Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2013.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
Strateški plan za razdoblje od 2013. - 2015. godine
Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini
"Poduzetnički impuls" - Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu
Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2011.
PROGRAM POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 2008. -2012.
PROGRAM MJERA ZA POJEDNOSTAVLJENJE POSLOVANJA SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA
PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZA POJEDNOSTAVLJENJE POSLOVANJA SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA
STRATEGIJA RAZVOJA KLASTERA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. - 2020.
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA 2010.-2013.
STRATEGIJA RAZVOJA ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2010. do 2013.
STRATEGIJA REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE, 2011. – 2013.
Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014.
ZAKON O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA