Djelokrug

Ministarstvo poduzetništva i obrta obavlja:
  • upravne i druge poslove koji se odnose na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo;
  • poticanje izvoza i stranih ulaganja, te unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva;
  • ravnomjerni regionalni razvoj poduzetništva;
  • djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poslovanje obrtnika i poduzetnika;
  • poticanje primjene inovacija, novih tehnologija i osnivanja i poslovanja slobodnih i poduzetničkih zona u području maloga i srednjega poduzetništva;
  • sustavno poticanje poduzetništva, djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, te poslovanje obrtnika i poduzetnika;
  • poticanje sudjelovanja malih i srednjih poduzetnika u poslovima javne nabave i javno-privatnog partnerstva;
  • ostvarivanje međunarodne suradnje u području obrtništva te maloga i srednjega poduzetništva;
  • pripreme i provedbu strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva;
  • pripremu i provedbu posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u području ekonomskog razvoja i konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, malog i srednjeg poduzetništva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva.

Ukoliko želite pogledati Etički kodeks (Narodne novine broj 40/2011 i 13/2012), kliknite ovdje.

Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta (Narodne novine broj 21/2012) pročitajte ovdje, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta (Narodne novine broj 19/2013) pročitajte ovdje, a Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta (Narodne novine broj 37/2014) pročitajte ovdje.

Proračun Ministarstva poduzetništva i obrta za 2016. g., kao i projekcije za 2017. i 2018. možete pročitati u sklopu Državnog proračuna ovdje