Ustrojstvo

 • 1. KABINET MINISTRA  

 • 2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA  

 •   2.1. Služba za proračun i financije
 •     2.1.1. Odjel za proračun, računovodstvene poslove i poslove financijskog upravljanja
 •     2.1.2. Odjel za provođenje postupaka javne nabave
 •   2.2. Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove  
 • 3. UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, INVESTICIJE I INOVACIJE

 •   3.1. Sektor za investicije i poduzetničku infrastrukturu
 •   3.1.1. Služba za poticanje investicija
  •   3.1.1.1 Odjel za investicije
  •   3.1.1.2. Odjel za nadzor provedbe poticaja
 •   3.1.2. Služba za poduzetničku infrastrukturu
 
 •   3.2. Sektor za međunarodnu suradnju i poticanje inovacija
 •     3.2.1. Služba za međunarodnu institucionalnu suradnju
  •       3.2.1.1. Odjel za poticanje izvoza
  •       3.2.1.2. Odjel za multilateralnu suradnju
 •     3.2.2. Služba za inovacije  
 • 4. UPRAVA ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT

 •   4.1. Sektor za financijsku podršku i praćenje poduzetništva i obrta
 •   4.1.1. Služba za programe potpora, analizu i Središnji informacijski sustav malog gospodarstva
  •       4.1.1.1. Odjel za programe potpora i Središnji informacijski sustava malog gospodarstva
  •       4.1.1.2. Odjel za kontrolu i praćenje potpora, financijske i ekonomske analize
 •     4.1.2. Služba za financijsku podršku
 
 •   4.2. Sektor za unaprjeđenje i razvoj poduzetništva i obrta
 •     4.2.1. Služba za strukovno obrazovanje, poduzetničko učenje te potporu poduzetničkog udruživanja
  •       4.2.1.1. Odjel za poticanje umrežavanja i drugih oblika udruživanja
  •       4.2.1.2. Odjel za strukovno obrazovanje i poduzetničko učenje
 •     4.2.2. Služba za upravno-pravne poslove i Obrtni registar
  •       4.2.2.1. Odjel za upravno-pravne poslove
  •       4.2.2.2. Odjel za razvoj i potporu Obrtnom registru
 
 • 5. UPRAVA ZA EU PROGRAME I PROJEKTE

 •   5.1. Sektor za programe i projekte EU
 •     5.1.1. Služba za pripremu i vrednovanje programa EU 
 •     5.1.2. Služba za vrednovanje projekata EU 
 •   5.1.2.1. Odjel za postupak vrednovanja projekata EU
 •   5.1.2.2. Odjel za kontrolu kvalitete postupka vrednovanja projekata EU
 •     5.1.3. Služba za unapređenje sustava i ugovaranje projekata EU
 •     5.1.4. Služba za provedbu projekata EU
 •     5.1.5. Služba za financijsku kontrolu i praćenje programa i projekata EU
  •   5.1.5.1. Odjel za financijsku kontrolu programa i projekata EU 
  •   5.1.5.2. Odjel za praćenje programa i projekata EU
 •   5.2. Služba za transnacionalne i višekorisničke programe i projekte
 •     5.2.1. Odjel za pripremu programa i projekata
 •     5.2.2. Odjel za provedbu programa i projekata
 
 • 6. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU