Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i inovacije

Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i inovacije koordinira i vodi poslove koji se odnose na bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u poduzetništvu i obrtu; surađuje s međunarodnim organizacijama i institucijama iz područja djelokruga Ministarstva i sudjeluje u radu međunarodnih organizacija, radnih skupina, odbora, regionalnih i sl. inicijativa, surađuje s drugim zemljama na bilateralnom nivou u području poduzetništva i obrtništva, planira i vodi poslove u vezi s pripremom za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i preuzimanje obveza iz članstva, priprema izvješća za inozemna tijela, institucije Europske unije i državna tijela Republike Hrvatske u području svoga djelokruga, sudjeluje u poslovima vezanim uz međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja ulaganja, sudjeluje u radu međunarodnih aranžmana i režima vezano uz izvoznu kontrolu, sudjeluje na međunarodnim skupovima, seminarima, edukacijama, okruglim stolovima, forumima i slično u području poduzetništva i obrta; koordinira sve aktivnosti vezane za poticanje ulaganja i investicije u poduzetništvu, ravnomjerni regionalni razvoj i zapošljavanje kao i jačanje inovacija i novih tehnologija u malom i srednjm poduzetništvu, te predlaže mjere za otklanjanje prepreka ulaganjima i izvozu; obavlja poslove vezane uz inovacije i poticanje stvaralaštva intelektualnog vlasništva i novih tehnologija, uključujući njihovu primjenu u malom i srednjem poduzetništvu; usklađuje strategiju poduzetništva s nacionalnom strategijom; izrađuje i predlaže zakonske propise vezane za prijenos znanja iz visokoškolskih i razvojnih centara u poduzetništvo; predlaže na temelju analiza aktivnosti postojećih institucija (R&D institucija, tehnoloških parkova, inovacijskih centara i centara za transfer tehnologije) način povezivanja postojeće infrastrukture i razvoja mreža institucija – za poduzetništvo, na makroekonomskoj razini i na razini Europske unije; predlaže edukacijske programe o načinima eksploatacije intelektualnog vlasništva; sudjeluje u radu europskih i međunarodnih institucija; provodi poslove vezane uz analizu, razvoj i primjenu hrvatskog inovacijskog sustava u poduzetništvu; izrađuje i provodi programe i koordinira poslove za rad s domaćim financijskim institucijama; potiče i sudjeluje u ostvarivanju razvojnih projekata, investicijskih programa, novih tehnologija i izvoznih programa malog i srednjeg poduzetništva i obrta; pruža pomoć u financiranju drugih programa koji su značajni za razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.