Ministarstvo poduzetništva i obrta i hrvatska sveučilišta zajednički do novca iz EU fondova

Slika /slike/Slika - rektori, za stolom 2.jpg
Ministar Darko Horvat sa suradnicima na radnom sastanku sa rektorima: Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Damirom Borasom, Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Perom Lučinom, Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Šimunom Anđelinovićem i Sveučilišta u Osijeku prof.dr.sc. Željkom Turkaljem dogovorio je zajedničko sudjelovanje u projektima studentskog kreditiranja, izgradnje poduzetničkih inkubatora na sveučilištima, te izravnog uključivanja poduzetnika mentora u programe stjecanja poduzetničkih vještina. Cilj je omogućiti što većem broju studenata da upisom na fakultete dođu do prvog radnog mjesta, te tako pridonijeti uravnoteženju tržišta rada.Na sastanku je dogovoreno da će se voditi računa o potrebama svakog sveučilišta s obzirom da neki od njih već imaju određene programe i suradnje s poduzetnicima, koji će se kao takvi uklopiti u novi zajednički projekt. U radnoj skupini koja odmah počinje s radom će biti predstavnici svih sveučilišta i Ministarstva poduzetništva i obrta. Sredstva za projekte će se osigurati iz europskih fondova.S obzirom da će sveučilišta biti nositelji projekta, rektori su pozdravili inicijativu ministra Horvata jer time jača institucionalni značaj sveučilišta što smatraju važnim.
Na sastanku je posebno istaknuta problematika cjeloživotnog obrazovanja akademski obrazovanih osoba, koje je prema riječima rektora u Hrvatskoj zanemarena. Zaključeno je kako će se za rješavanje ovog problema osmisliti poseban projekt koji će se također financirati novcem iz europskih fondova.
 

Pisane vijesti