Adresar po županijama

GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1, 10000 ZAGREB
Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Zagreb,
Trg S. Radića 1
01/6101-194
gospodarstvo@zagreb.hr


ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Ul. grada Vukovara 72, 10000 ZAGREB
Upravni odjel za gospodarstvo Zagreb,
Ul.grada Vukovara 72
01/6009-457
d.fasaic@zagrebacka-zupanija.hr


KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
Magistratska 3, 49000 KRAPINA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije Krapina,
Magistratska 3
049/329-065
gospodarstvo@kzz.hr


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
S.i A. Radića 36, 44000 SISAK
Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam Sisak,
S. i A. Radića 28
044/540-064
info@smz.hr


KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
Vranyczanyeva 2/II, 47000 KARLOVAC
Upravni odjel za gospodarstvo, komun. infrastrukturu,obnovu i energetiku Karlovac,
Haulikova 14
047/609-170
gospodarstvo@kazup.hr


VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
Franjevački trg 7, 42000 VARAŽDIN
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije  Varaždin,
Franjevački trg 7
042/390-536
alen.leveric@varazdinska-zupanija.hr


KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA  
Ul.Antuna Nemčića 5, 48000 KOPRIVNICA
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivnica,
A. Nemčića 5
048/658-231
gospodarstvo-kckzz@kckzz.htnet.hr


BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Dr.A. Starčevića 8, 43000 BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo Bjelovar,
Dr.A.Starčevića 8
043/221-939
milan.biljan@bbz.hr


PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Adamićeva 10, 51000 RIJEKA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu  Rijeka,
Žrtava fašizma 17/1
051/301-200
gospodarstvo@pgz.hr


LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 GOSPIĆ
Upravni odjel za gospodarstvo Gospić,
Dr.Franje Tuđmana 4
053/588-248
gospodarstvo@licko-senjska.hr


VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 VIROVITICA
Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i poljoprivredu Virovitica,
Trg LJ. Patačića 1
033/638-140
gospodarstvo@vpz.hr


POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Županijska 7, 34000 POŽEGA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požega,
Županijska 7
034/290-233
gospodarstvo@pszupanija.hr


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV br.1, 35000 SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za gospodarstvo Sl.Brod,
Petra Krešimira IV br 1
035/216-232
gospodarstvo@bpzupanija.t-com.hr


ZADARSKA ŽUPANIJA
Božidara Petranovića 8, 23000 ZADAR
Upravni odjel za gospodarstvo Zadar,
Liburnska obala 6
023/350-339
gospodarstvo-ivankov@zadarska-zupanija.hr


OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Trg A.Starčevića 2, 31000 OSIJEK
Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo Osijek,
Trg A.Starčevića 1
031/200-588
gospodarstvo@obz.hr


ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Trg. P.Šubića I br. 2, 22000 ŠIBENIK
Upravi odjel za gospodarstvo Šibenik,
P.Šubića I br.2
022/460-737
gospodarstvo@zsk.htnet.hr


VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Glagoljaška 27, 32100 VINKOVCI
Upravni odjel za gospodarstvo Vinkovci,
Glagoljaška 27
032/344-232
upravni-odjel-za-gospodarstvo@vk.htnet.hr


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Domovinskog rata 2, 21000 SPLIT
Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije  Split,
Domovinskog rata 2
021/400-232
ivan.udovicic@dalmacija.hr


ISTARSKA ŽUPANIJA
Flanatička 29, 52100 PULA
Upravni odjel za gospodarstvo Pula,
Flanatička 29
052/372-172
gospodarstvo@istra-istria.hr


DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Gundulićeva poljana 1, 20000 DUBROVNIK
Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo  Dubrovnik,
Gundulićeva poljana 1
020/351-404 
maro.kristic@dubrovnik-neretva.hr


MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Ruđera Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC
Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije Čakovec,
Ruđera Boškovića 2
040/374-017
vesna.haluga@medjimurska-zupanija.hr